JOBTECH DEVELOPMENTS TJÄNSTER

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft samt bidra till en hållbar och långsiktig sysselsättningsökning. Arbetsförmedlingen har därmed utvecklat och tagit fram digitala verktyg och tjänster som syftar till att effektivisera och främja tillgången och användning av sysselsättningsrelaterad information och data som myndigheten förmedlar till allmänheten.

Arbetsförmedlingen erbjuder flera tjänster som möjliggör för dig som utvecklar tjänster till slutanvändarsystem avsedda för bland annat hantering och förmedling av arbetsplatsannonser att inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen.

Information om Arbetsförmedlingens öppna API:er finns på vår utvecklingsportal. I utvecklingsportalen hittar du all information och dokumentation om tjänsterna, inklusive teknisk dokumentation och tjänstebeskrivning samt exempelkod. Du hittar även de allmänna villkor, riktlinjer och instruktioner som gäller för att för att få tillgång till det öppna API:et.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du anmäler för att få tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster och öppna API:er eller i övrigt kontaktar oss.Ansök om en API-nyckel


Välj API