jobtech logo

TJÄNSTEN JOB SEARCH

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft samt bidra till en hållbar och långsiktig sysselsättningsökning. Arbetsförmedlingen har därmed utvecklat och tagit fram digitala verktyg och tjänster som syftar till att effektivisera och främja tillgången och användning av sysselsättningsrelaterad information och data som myndigheten förmedlar till allmänheten.

Arbetsförmedlingen erbjuder tjänsten Job Search, en sökmotor som möjliggör för dig som utvecklar tjänster till slutanvändarsystem avsedda för bland annat hantering och förmedling av arbetsplatsannonser att inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingens tjänst Platsbanken. I tjänsten Job Search ingår bland annat ett särskilt applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) till tjänst Platsbanken.

Information om Arbetsförmedlingens öppna API:er finns i vår utvecklingsportal: www.jobtechdev.se. I utvecklingsportalen hittar du all information och dokumentation om bl.a. tjänsten Job Search, inklusive teknisk dokumentation och tjänstebeskrivning samt exempelkod. Du hittar även de allmänna villkor, riktlinjer och instruktioner som gäller för tjänsten och för att för att få tillgång till det öppna API:et.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du anmäler för att få tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster och öppna API:er eller i övrigt kontaktar oss.

Apply for API key


Välj API